วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ กรมราชทัณฑ์

                 “องค์กรสมรรถนะสูงด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แบบมืออาชีพ บูรณาการ มาตรฐาน และนวัตกรรม”

พันธกิจ กรมราชทัณฑ์

                 “ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง”

ใส่ความเห็น