ข้อสั่งการผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์

January 27, 2021 // 0 Comments

ข้อสั่งการผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์ https://drive.google.com/file/d/1kxxMqYUva6GAFmgjw-DTRiVC_shZOtYF/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) กรมราชทัณฑ์

November 25, 2020 // 0 Comments

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) กรมราชทัณฑ์ สรุปเป้าหมายความสำเร็จของโครงการ (ระดับ x) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) กรมราชทัณฑ์  

1 2 3 11