กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

กลุ่มงานติดตาม

การประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2563

November 8, 2019 // 0 Comments

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน  

ระเบียบ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒

May 30, 2019 // 0 Comments

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล เขต 6

April 4, 2019 // 0 Comments

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสาระสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล ​ สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานเขต​ 6 วันที่​ 4 เมษายน​ 2562​ ณ​ ห้องประชุมเรือนจำกลางนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก​ นายสมคิด​ คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี​ มีผู้เข้ารับการสัมมนา​ 30 คน​ จาก​ 15 เรือนจำ/ทัณฑสถาน

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล เขต 5

April 3, 2019 // 0 Comments

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสาระสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล​ สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานเขต​ 5 วันที่​ 2​ เมษายน​ 2562​ ณ​ ห้องประชุมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก​ นายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี​

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล เขต 3 4

April 3, 2019 // 0 Comments

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสาระสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล​ สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานเขต​ 3-4 วันที่​ 2​ เมษายน​ 2562​ ณ​ ห้องประชุมเรือนจำกลางขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก​ นายสมมาตย์​ สุราช​ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี​ นายมงคล​ จันทะจร​  ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และแผนงาน​ เป็นผู้กล่าวรายงาน​ มีผู้เข้ารับการสัมมนา​ 66​ คน​ จาก​ 33​ เรือนจำ/ทัณฑสถาน  

1 2 3