คลังเก็บหมวดหมู่: ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่