คลังเก็บหมวดหมู่: ทั่วไป/สำนัก/กองอื่นๆ

ทั่วไป

NO GIFT POLICY

แจ้งประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

งดให้ งดรับของขวัญ ของฝาก หรือของกำนัล

จากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเทศกาลปีใหม่และทุกเทศกาล