พิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณประจำปี

กองแผนงานจัดพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณประจำปี
เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 4 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 และเรือนจำกลางประธานเขตทั่วประเทศ