การประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรมราชทัณฑ์

September 26, 2018 // 0 Comments

การประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรมราชทัณฑ์์ วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 โดยมี นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธาน  

การจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561

September 21, 2018 // 0 Comments

ในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. – 15.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์  ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์  โดยมีท่านธวัชชัย ชัยวัฒน์ (รองอธิบดี)เป็นประธาน  

1 2 3 4 5 6 10