กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

กลุ่มงานติดตาม

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล เขต 9

March 29, 2019 // 0 Comments

อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล เขต 9 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ ภาคใต้ เรือนจำกลางสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นางนิภา งานไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา​ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป็นประธานเปิดโครงการ      

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผล เขต 1 2 7 10

March 29, 2019 // 0 Comments

อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผล เขต 1 2 7 10 วันที่ 25 – 27  มกราคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ โดยมี นายมงคล จันทะจร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล

February 12, 2019 // 0 Comments

กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดอบรมการใข้งานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 โดยมี นายมงคล จันทะจร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบริหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธาน

แบบประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กรมราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2561

October 25, 2017 // 0 Comments

บันทึกภายนอก เบบประเมินองค์กรสำหรับเรือนจำ ทั้งนี้ขอให้ส่งคืนกลับมายัง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Suriwassa.policy@gmail.com ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2561 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทรศัพท์/โทรสาร 0 2525 1226

ประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

July 27, 2017 // 0 Comments

ประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ 2560  ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 เวลา 13.00 น โดย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธาน

1 2 3