การประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2563

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

ดำเนินการจัดประชุม

คณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2563

ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

เวลา 14.00 น เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน