ประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าของการจัดทำระบบ Web Services

31119311183111731121

ศูนย์สารสนเทศ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม  สำนักงานอัยการสูงสุด  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมคุมประพฤติ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศข้อมูลผู้กระทำผิด เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบ Web Services เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 กรมราชทัณฑ์ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.