พิธีเปิดเครื่องมือวัดระดับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9168291680916799167891683

พิธีเปิดเครื่องมือวัดระดับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตามมาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้กับบุคลากรกระทรวงยุติธรรม  วันที่ 5 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเช็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ