ประชุมแผนการก่อสร้างและการย้ายเรือนจำ พ.ศ.2562-2579

ประชุมแผนการก่อสร้างและการย้ายเรือนจำ พ.ศ.2562-2579
เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุม สทป ชั้น 6