การจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์

กรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2560
วันที่ 30 สิงหาคม 2560
ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
เวลา 9.00 น. – 15.30 น.
โดยมีท่านสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน (ผู้ตรวจราชการกรม)
เป็นประธาน