อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล เขต 8

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล เขต 8

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

ณ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ

เรือนจำกลางประธานเขต 8

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

โดยได้รับเกียรติจาก​ นายณรงค์​ อุรุวรรณ์​ ผู้อำนวยการทัณสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป็นประธานเปิดโครงการ