อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล เขต 9

อบรมเชิงปฏิบัติการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล เขต 9

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

ณ ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ ภาคใต้

เรือนจำกลางสงขลา

โดยได้รับเกียรติจาก นางนิภา งานไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา​

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป็นประธานเปิดโครงการ