ระเบียบ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒

May 30, 2019 // 0 Comments

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา

April 29, 2019 // 0 Comments

– ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา –ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับย่อ NS_SumPlanOct2018 – แผ่นพับ ยุทธศาสตร์ชาติ-๒๐-ปี-ฉบับประชาชน – NS_PlanOct2018 – National Strategy – Mind-Map ยุทธศาสตร์ชาติ – เอกสารเผยแพร่ แผนระดับ 1- 2 http://plan.correct.go.th/wp/wp-admin/post-new.php    

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล เขต 6

April 4, 2019 // 0 Comments

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสาระสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล ​ สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานเขต​ 6 วันที่​ 4 เมษายน​ 2562​ ณ​ ห้องประชุมเรือนจำกลางนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก​ นายสมคิด​ คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี​ มีผู้เข้ารับการสัมมนา​ 30 คน​ จาก​ 15 เรือนจำ/ทัณฑสถาน

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล เขต 5

April 3, 2019 // 0 Comments

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสาระสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล​ สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานเขต​ 5 วันที่​ 2​ เมษายน​ 2562​ ณ​ ห้องประชุมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก​ นายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี​

1 2 3 10