พิธีเปิดเครื่องมือวัดระดับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

August 7, 2015 // 0 Comments

พิธีเปิดเครื่องมือวัดระดับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตามมาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้กับบุคลากรกระทรวงยุติธรรม  วันที่ 5 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเช็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าของการจัดทำระบบ Web Services

August 4, 2015 // 0 Comments

ศูนย์สารสนเทศ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม  สำนักงานอัยการสูงสุด  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมคุมประพฤติ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศข้อมูลผู้กระทำผิด เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบ Web Services เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 กรมราชทัณฑ์ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยทะเบียนประวัติอาชญากรอังกฤษ

June 2, 2015 // 0 Comments

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยทะเบียนประวัติอาชญากรอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ต้องขังสัญชาติอังกฤษที่ต้องโทษอยู่ในประเทศไทย ห้องประชุมสำนักทัณฑปฏิบัติ วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 14.20 น. เป็นต้นไป  

1 8 9 10 11