ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยทะเบียนประวัติอาชญากรอังกฤษ

June 2, 2015 // 0 Comments

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยทะเบียนประวัติอาชญากรอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ต้องขังสัญชาติอังกฤษที่ต้องโทษอยู่ในประเทศไทย ห้องประชุมสำนักทัณฑปฏิบัติ วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 14.20 น. เป็นต้นไป  

1 11 12 13