การจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561

ในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. – 15.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์  ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์  โดยมีท่านธวัชชัย ชัยวัฒน์ (รองอธิบดี)เป็นประธาน