การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดจ้างรปภ..ขอนุมัติงบประมาณ

จัดจ้างรปภ..เอกสารบัญชี

จัดจ้างรปภ..ถึงเรือนจำ

จัดจ้างรปภ..ถึงผบ.เรือนจำ