การประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรมราชทัณฑ์

การประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรมราชทัณฑ์์

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2

โดยมี นายธวัชชัย ชัยวัฒน์

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธาน