การอนุมัติจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดการพัสดุ

บัญชีจัดสรรงบลงทุน 62

อนุมัติจัดสรรงบลงทุน 62 เรียน ผบ. ผอ.

อนุมัติจัดสรรงบลงทุน 62 เรียนผู้ว่าฯ